Dans Akademi MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Oryantal Nedir? – Oryantal Tarihi ve Kültürü

Mistik ezgileriyle Mezopotamya’nın Muhteşem Dansını Tanıyoruz… Oryantalin Tarihçesi

Dünyanın en eski danslarından biri olan Oryantal nedir? Oryantal hangi kültürlerden etkilenmiştir, hangilerini etkilemiştir? Oryantal nasıl ortaya çıkmıştır? Günümüzde tüm dünyada yaygın olarak sergilenen Oryantal dansının kökenlerine biraz yakından bakmaya ne dersiniz? 

Oryantal dansa merak duyuyor, Oryantal kültürünü bilmek istiyorsanız Oryantal tarihçesi ile tam da size göre bir yazı hazırladık!

Oryantal Nedir? – Oryantalin Doğuşu

Oryantal, İslam öncesi inanışların pratiklerini figürlerine yansıtan hatta antik dönemin doğurganlığı ve bereketini temsilen yalın ayak icra edilen en eski geleneksel dans türlerinden biridir. Kökenlerinin mitolojik zamana dayandığı söylenilmektedir. Mitolojik kahramanlar ve tanrıçaların dansı olarak da anılan Oryantal, dansçıların Toprak Ana ile direkt temasta bulunmasını gerektiren bir danstan günümüzdeki haline evrilmiştir.

Oryantal, Batı kültüründe Doğu’nun dansı olarak anılır, yani aslında “Oryantal dansı” batılılaştırılmış bir terimi ifade eder. “Orient” kelimesinin de Doğu’yu temsil ettiğini ve bu anlama geldiğini bilmekte fayda var. Orta Doğu’dan tüm dünyaya yayılan Oryantal, Batı tarafından mistik, esrarengiz ve gizemli figrüleri ile dikkat çekici bulunmuş yüzyıllar içinde tüm dünyaya yayılarak gelişimini devam ettirmiştir. 

Oryantalin Tarihçesi – Oryantalin Ortaya Çıkışı ve Yayılması

Oryantal dansı nedir? Oryantal dansı hangi kültürden doğmuştur? Cevaplayalım… Oryantal’in tarihçesi uzun yüzyıllar öncesine dayanır. Orta Doğu ve Afrika’dan birçok ülkeye yayılmış ve gittikçe popülerleşmeye devam etmiştir. Oryantal aynı zamanda Türkçe karşılığı “göbek dansı” anlamına gelen “belly dance” olarak da anılmaktadır.

Oryantal dansı hangi ülkeye aittir sorusunun cevabını merak edenlere tam olarak bir ülke ismi vermek mümkün mü tartışılır ancak Mısır’I ve Mısır’ın ilk Oryantal dansçıları Ghawazee kadınlarını örnek gösterebiliriz. Oryantal dansının ilk şekli 19. Yüzyıl boyunca Ghawazi dansı olarak Mısır’da sergilenmiştir. Daha sonra 20. Yüzyıl başlarına kadar Raqs Sharqı (Raks Şarkı) olarak isimlendirilmiştir. Mısırın ilk Oryantal dansçıları Ghawazee olarak bilinen gezgin bir grup dansçı olarak bilinmektedir. 

İddia edilene göre 1830 yıllarında Kahire’den kovulan Ghawazee kadınları daha sonra Yukarı Mısır, Orta Doğu ve Avrupa'da danslarını sergilemeye devam ettiler. Tam da o yıllarda Avrupalı ressam ve yazarların ilgisini çeken Oryantal dansın ardından, onların “Batılılar” olarak Doğu’ya bakışlarını yansıtan ve Doğu’yu egzotik olarak tanımladıklarını kanıtlayan resimler yapılmış; Oryantal yapan kadınlar “mistik” ve “doğulu” bir atmosferde resmedilmişlerdir.

Oryantal dansın gelişim süreci, Batı dünyasına yayılmasıyla hzı kazanmış ve daha modern hareketler ve kostümlerle dans sergilenmeye devam etmiştir. Böylece tüm dünyada sergilenen farklı stillere sahip bir dans haline gelmiştir.

[widget-182]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (212) 983 22 46